Vải 2 da Hiệu ứng Muối Tiêu

VẢI THUN 2 DA

TC - 65POLY/35COTTON

TRỌNG LƯỢNG : 200G

KHỔ VẢI : 150 - 160CM

NHUỘM HIỆU ỨNG MUỐI TIÊU

LIÊN LẠC VỚI BÁCH HỢP ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN